Axtarış...

Şifrə Generatoru

Şifrə tərkibi:
Şifrə uzunluğu:

Şifrə təhlükəsizliyinin riyazi hesablanması

Şifrənizi yoxlamaq üçün boşluğa daxil edin:
Mürəkkəblik: Çox Zəif
Əlavələr Növ Düstur Sayı(n) Ballar
 
Ümumi simvolların sayı (l) Flt +(n*4)
40
+ 160
 
Böyük hərflər Cnd/Inc +((l-n)*2)
0
0
 
Kiçik hərflər Cnd/Inc +((l-n)*2)
40
0
 
Rəqəmlər Cnd +(n*4)
0
0
 
Qrafik simvollar Flt +(n*6)
0
0
 
Ortadakı rəqəmlər və qrafik simvollar Flt +(n*2)
0
0
 
Tələblər Flt +(n*2)
2
0
password.deduksiya
 
Yalnız hərflər Flt -n
40
- 40
 
Yalnız rəqəmlər Flt -n
0
0
 
Təkrar simvollar (Böyük/kiçik fərqetmədən) Cmp -
40
- 396
 
Ardıcıl böyük hərf Flt -(n*2)
0
0
 
Ardıcıl kiçik hərf Flt -(n*2)
39
- 78
 
Ardıcıl rəqəmlər Flt -(n*2)
0
0
 
Məntiqi ardıcıl hərflər (3+) Flt -(n*3)
0
0
 
Məntiqi ardıcıl rəqəmlər (3+) Flt -(n*3)
0
0
 
Məntiqi ardıcıl qrafik simvollar (3+) Flt -(n*3)
0
0
İşarələrin izahı
 •  
  Müstəsna: Minimal tələblər artıqlamasıyla ödənilib. Əlavə ballar hesablanıb.
 •  
  Kafi: Minumal tələbləri ödənilib. Əlavə ballar hesablanıb.
 •  
  Xəbərdarlıq: Şifrə yaratma vərdişi düzgün seçilməyib. Ballar deduksiya olunub.
 •  
  Təhlükə: Minimal tələblər ödənilməyib. Ballar deduksiya olunub.
Ümumi nəzəriyyə
Flt: Sabit dəyişənlərə görə aparılan hesablamalar.
Inc: Dəyişənlərin sayına görə aparılan hesablamalar.
Cnd: Dəyişən faktorlardan asılı olaraq aparılan hesablamalar.
Cmp: Ümumiləşdirilməsi mürəkkəb olan hesablamalar. Daha geniş məlumat üçün qaynaq koduna baxın.
n: Müvafiq simvolların sayını göstərir.
l: Ümumi şifrə uzunluğunu göstərir.
• Əlavə ballar simvolların müxtəlifliyinə görə artır.
• Yekun nəticə bütün balların əlavəsi və deduksiyası(çıxılması) ilə hesablanır.
• Yekun nəticə 0 ilə 100 arasında bir rəqəm alır.
• Nəticə və mürəkkəblik qiymətlərinin hesablanması minimal tələblərin yerinə yetirilməsindən asılı deyil.
Şifrə təhlükəsizliyinin ölçülməsi üçün riyazi düstürları paylaşdığına görə Jeff Todnem-ə təşəkkür edirik.

© 2011-2024 Bütün Hüquqlar Qorunur