XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ

İnsident bildir

İnsident haqda məlumat forması

KİMM ilə bu mail vasitəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz: mail

* - doldurulması vacib olan hissələr