XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ

İnsident bildir

Xəbərlər > “İnformasiya təhlükəsizliyi” elmi-metodiki jurnalının ilk nömrəsi çapdan çıxıb.

7 İyul 2015

Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyi və Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiya tərəfindən təsis edilən jurnal ildə 4 dəfə çıxacaq.

“İnformasiya təhlükəsizliyi” jurnalının yaradılmasında məqsəd bu sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində dövlət qurumlarının, elmi-tədqiqat müəssisələrinin, təşkilatların səylərinin səfərbər edilməsi, fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi ilə bağlı məsələlərin işıqlandırılmasıdır.

Jurnalın ilk nömrəsində qeyd olunur ki, ölkədə informasiya proseslərinin mühafizəsi, sabitliyi və fasiləsizliyi, dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatlarının qorunması, mövcud təhdidlərin qarşısının alınması, dövlət və qeyri-dövlət informasiya infrastruktur subyektlərində kibertəhlükəsizlik sahəsində risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması ilə bağlı ciddi işlər aparılır. Milli informasiya ehtiyatlarının qorunması, informasiya sahəsində milli maraqların müdafiəsi Prezident İlham Əliyev tərəfindən milli təhlükəsizlik siyasətinin istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilib.

Yeni nəşrdə informasiya sahəsində milli maraqların bütün aspektlərini əhatə edən məsələlərin, o cümlədən informasiya texnologiyalarının inkişafı, informasiyalaşdırma, informasiyanın fiziki, texniki və kriptoqrafik mühafizəsi, habelə kadr təhlükəsizliyi məsələlərinin işıqlandırılması nəzərdə tutulur.

“İnformasiya təhlükəsizliyi” jurnalının ilk nömrəsi daxili işlər naziri Ramil Usubovun, milli təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudovun, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Əli Abbasovun, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəisi Vaqif Axundovun və başqalarının təbrikləri ilə açılır. “Avropa Oyunlarının təhlükəsizliyi təminatlı və etibarlıdır” adlı yazıda bu beynəlxalq idman tədbirinin keçirilməsində və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rabitənin xüsusi rolundan və əhəmiyyətindən, həyata keçirilən tədbirlərdən bəhs olunur.

Jurnalın ilk nömrəsində, həmçinin “Hərbi sahəyə aid dövlət sirri təşkil edən məlumatların təhlükəsizlik problemlərinin analizi”, “İnformasiyanın texniki kanallarla sızmadan mühafizəsi problemləri”, “Kibertəhlükəsizlik məsələləri beynəlxalq əməkdaşlığın predmetidir” və digər yazılar yer alır. “Xəbərlər” rubrikasında isə informasiya təhlükəsizliyi sahəsində dünyada baş verən son yeniliklər əksini tapır.