XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ

İnsident bildir

Xəbərlər > KİMM OIC-CERT - in tam hüquqlu üzvü seçildi.

25 İyul 2013

 Kompüter İnsidentlərinə qarşı Mübarizə Mərkəzi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı - Kompüter İnsidentlərinə qarşı Mübarizə Mərkəzlərinin Birliyi (OIC-CERT) tamhüquqlu üzvü seçildi. http://oic-cert.net/v1/member_listofmembers.html