XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ

İnsident bildir

Xəbərlər > Dövlət informasiya ehtiyatlarında növbəti profilaktik işlərlə bağlı

26 May 2022

Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti informasiya sistemlərində bir sıra yenilənmələri və profilaktik test işlərini həyata keçirir. Bununla bağlı 27 may 2022-ci il 02.00-05.00 radələrində qısa müddətlik fasilələr yarana bilər.
Yaranmış müvəqqəti çətinliyə görə öncədən üzr istəyirik.