XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ

İnsident bildir

Xəbərlər > C sharp ilin proqramlaşdırma dili seçildi

9 Yan 2013

 

“PopularitY of Programming Language” – in Google axtarış sistemində proqramlaşdırma dillərinə aid dərsliklər üzrə verilən axtarış sorğusunda Microsoft C sharp proqramlaşdırma dili birinci yer tutmuşdur. Bu proqramlaşdırma dilinin populyarlığı 2012-ci ildə 2.3% artmışdır. Nəzərə alsaq ki hal-hazırda dünyada ən çox yayılan dil Java proqramlaşdırma dilidir və 28.3 % proqramçılar məhz bu dildən istifadə edirlər. İkinci olaraq 15.4 %-lə PHP yer tutur. Öz nəticələri ilə 10.5 %-lə C sharp və C + + tutur. Python isə 5-ci yerdən 6-cı yerə qədər düşmüşdür. Mütəxəsislərin fikrincə yeni əməliyyat sistemi olan Windows 8 – in yaranmasında C sharp vacib rol oynamışdır. C sharp Windows platformalarında öz dominant yerini qoruyub saxlamışdır.