XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ

İnsident bildir

Xəbərlər > Dövlət informasiya ehtiyatlarında növbəti profilaktik işlərlə bağlı

9 Yan 2020


Xüsusu Dövlət Mühafizə Xidməti Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyi informasiya sistemlərində bir sıra yenilənmələri və profilaktik test işlərini həyata keçirir. Bununla bağlı 10 yanvar 2020-ci il 02.00-05.00 radələrində qısa müddətlik fasilələr yarana bilər.
Yaranmış müvəqqəti çətinliyə görə öncədən üzr istəyirik.