XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ

İnsident bildir

Xəbərlər > CERT.GOV.AZ Avropanın akkreditiv CERT-ləri sıralarına daxil oldu.

24 Avg 2012

[TI: logo for TI accredited teams]

Kompyüter İnsidentlərinə qarşı Dövlət Mübarizə Mərkəzi - CERT.GOV.AZ, 17 Avqust 2012-ci il Avropa CSİRT-lərinin birliyi olan "TRUSTED İntroducer" tərəfindən akkreditasiyadan keçərək "Etibarlı müttəfiq" statusunu aldı.