XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ

İnsident bildir

Xəbərlər > Kompüter Insidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzi "Trusted İntroducer"in üzvü oldu.

22 May 2012

Kompüter Insidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzi (CERT.GOV.AZ) digər ölkələrin Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzləri ilə o cümlədən Komputer İnsidentlərinə Qarşı Beynəlxalq Mübarizə mərkəzləri ilə əməkdaşlığını davam etdirir və 22 May 2012- ci il tarixində Avropanın Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzlərinin Birliyi olan Trusted İntroducer-in üzvülüyünə qəbul olundu.