XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ

İnsident bildir

Xəbərlər > Kompüter Insidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzi "CAP" proqramına qoşuldu.

15 May 2012

Kompüter Insidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzi (CERT.GOV.AZ), Dövlət orqanlarına məxsus şəbəkələrdəki insidentlərə qarşı mübarizəni gücləndirmək məqsədi ilə 15.05.2012 tarixində Kompüter İnsidentləri Qarşı Mübarizə Mərkəzlərin Dəstəyi - CAP (CSİRT ASİSSTANCE PROGRAM) programına qoşuldu.