XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ

İnsident bildir

Xəbərlər > Kompüter insidentlərinə qarşı beynəlxalq mübarizə mərkəzlərinin birliyi CERT.GOV.AZ-ı öz sıralarına qəbul etdi.

14 May 2012

Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarına məxsus şəbəkələrdə kompüter insidentlərinin idarə olunması və qarşısının alınması üçün koordinasiya funksiyasını həyata keçirirən Kompüter Insidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzi (CERT.GOV.AZ) 14 May 2012-ci il tarixində Dövlət Qurumlarının Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Beynəlxal Mübarizə Mərkəzləri Birliyinə (National Computer Security Incident Response Teams Community) daxil oldu.