İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİK TƏQVİMİ - 2023

YANVAR

SOSİAL MÜHƏNDİSLİK VƏ FİŞİNQ HÜCUMLARDAN QORUNMA AYI

FEVRAL

İNTERNETDƏN TƏHLÜKƏSİZ İSTİFADƏ AYI

MART

YAZ TƏMİZLİYİ AYI

APREL

MİFLƏR VƏ HƏQİQƏTLƏR AYI

MAY

ETİBARLILIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK AYI

İYUN

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN TƏHLÜKƏSİZ İSTİFADƏ AYI

İYUL

SƏYAHƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ AYI

AVQUST

KOMPUTER TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ AYI

SENTYABR

KİBERGİGİYENA - KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK MAARİFLƏNDİRMƏ AYI

OKTYABR

SMARTFONDAN TƏHLÜKƏSİZ İSTİFADƏ AYI

NOYABR

EVDƏ KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK AYI

DEKABR

KİBERİNSİDENTLƏRLƏ MÜBARİZƏ AYI

Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar
Calendar