XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ

İnsident bildir

Xəbərlər > Adobe təhlükəsizlik yenilənmələri buraxdı.

15 Noy 2013

 Şirkətin proqramçıları Adobe Flash Player, Adobe AIR və Coldfusion məhsullarında olan bir sıra boşluqları aradan qaldırdı.

Adobe-un proqramçıları Flash Player və Adobe Air məhsullarında əvvəlcədən aşkarlanmış bir sıra boşluqları aradan qaldırmışlar. Bundan başqa Coldfusion üçün də təhlükəsizlik yenilənməsi buraxılmışdır. Flash Player-də 2 boşluq aradan götürülmüşdür, hansı ki, kritik statusu almışdır. Onun istismarı nəticəsində hücum olunan sistemə ixtiyari kod icra etmək olurdu. Proqramlar və onların versiyaları olan boşluqlar aşağıdakılardır :

 Windows və Mac OS X əməliyyat sistemi üçün Adobe Flash Player 11.9, Linux üçün Adobe Flash Player 11.2, həmçinin Adobe AIR 3.9.

Coldfusion-a gəldikdə isə onda da həmçinin 2 boşluq aşkarlanmış, lakin istifadəçilər üçün heç bir təhlükə yaratmırdı.

Kompüter İnsidentlərinə qarşı Mübarizə Mərkəzi Adobe-un təhlükəsizlik yenilənmələrini yükləməyi tövsiyyə edir.