XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ

İnsident bildir

  • Proqramın adı: Oracle yaranmış boşluqlara görə 128 patç buraxır.
  • İstehsalçının veb səhifəsi:
  • Təhlükə: Orta
  • Təsviri:

     Oracle bu rübdə demək olar ki, bütün məhsulları üçün 128 patç buraxmışdır. Belə ki bu məhsullardan əhəmiyyətliləri Oracle Database Server, MySQL və Java-dır.