XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ
XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT AGENTLİYİ
KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ

CVSS 2.0

Əsas qiymət
Müvəqqəti qiymət
Mühit qiyməti
İcazə vektoru:
İcazənin mürəkkəbliyi:
Autentifikasiya:
Məxfiliyə təsir:
Bütövlüyə təsir:
Mövcudluğa təsir:
Əlavə zərər vurma ehtimalı:
Hədəflərin sıxlığı:
Məxfiliyin tələbi:
Bütövlülüyün tələbi:
Mümkünlülüyün tələbi:
İstismarın mümkünlüyü:
Səviyyənin düzəldilməsi:
Hesabatın etibarlılığı: